Pošumavská odpadová, s.r.o. : KONTEJNERY NA BIO V SUŠICI

Pošumavská odpadová
Pošumavská odpadová
Pošumavská odpadová
Pošumavská odpadová
Pošumavská odpadová
Pošumavská odpadová
Pošumavská odpadová
Pošumavská odpadová

VÍTÁME VÁS

K dnešnímu dni společnost sdružuje 38 měst, městysů a obcí, v nichž žije více než 53.000 obyvatel. I nadále zůstáváme otevřenou společností pro další obce.


Klatovy Sušice

Kontejnery na BIO v Sušici

V Sušici byly rozvezeny kontejnery na BIO, které najdete v ulicích: Hájkova, Kaštanová, Křičkova, Mírová (u kulečníku), Na Štěbetce, Nádražní (naproti Daliborce), Pod Nemocnicí, Pod Rozhlednou, Smetanova a Tylova.

Kontejnery na BIO odpad se budou vyvážet každé pondělí.

BIO – neboli biologicky rozložitelný odpad, je odpad, který podléhá aerobnímu a anaerobnímu rozkladu. Jedná se o rozložitelnou hmotu ze zahrad i z kuchyní. Díky svému složení ho lze přeměnit na užitečný materiál tzv. kompost, který lze dále využít pro zemědělskou činnosti, tvorbu a údržbu veřejné zeleně nebo k výrobě plynu.  

 

Do BIO odpadu patří: listí, tráva, plevel, zbytky ovoce a zeleniny, čajové sáčky, kávová sedlina, zbytky rostlin, piliny, dřevní štěpka z větví stromů a keřů, hlína z květináčů, spadané ovoce, skořápky od vajec atd.

Do BIO rozhodně nepatří: zbytky jídel (tzv. gastroodpad), tekutá jídla, jedlé oleje, kosti, maso, kůže, uhynulá zvířata, exkrementy masožravých zvířat, znečištěné piliny a všechny další bioologicky nerozložitelné odpady.

 


Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ