Pošumavská odpadová, s.r.o. : NEBEZPEČNÝ ODPAD

Cesta: www.posumavskaodpadova.cz > Sušice > Nebezpečný odpad
Pošumavská odpadová
Pošumavská odpadová
Pošumavská odpadová
Pošumavská odpadová
Pošumavská odpadová
Pošumavská odpadová
Pošumavská odpadová
Pošumavská odpadová

VÍTÁME VÁS

K dnešnímu dni společnost sdružuje 39 měst, městysů a obcí, v nichž žije více než 53.000 obyvatel. V současné době nás nově požádali 7 obcí o vstup. I nadále zůstáváme otevřenou společností pro další obce.


Klatovy Sušice

Nebezpečný odpad

Nebezpečný odpad rozhodně nepatří do popelnice na směsný odpad. Vzhledem k vlastnostem obsahující škodlivé látky je nutné tento druh odpadu odkládat do sběrného dvora, abychom zamezili znečištění životního prostředí a ohrožení lidského zdraví. Nebezpečný odpad se proto dále likviduje ve speciálních zařízeních.

Tyto obaly jsou označeny např. výstražnými symboly: 


 

Mezi nebezpečný odpad patří barvy, ředidla, lepidla, rozpouštědla, kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, čisticí prostředky či jiné chemikálie a léčiva (ty je možné odnést zpět do jakékoliv lékárny), baterie, autobaterie a akumulátory, motorové, převodovkové a jiné minerální oleje, použitá elektrozařízení, zářivky a výbojky aj.

Občané ho zpravidla odevzdávají ve sběrných dvorech nebo formou mobilního svozu organizovaného obcí.Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ