Pošumavská odpadová, s.r.o. : SMĚSNÝ KOMUNÁLNÍ ODPAD

Cesta: www.posumavskaodpadova.cz > Sušice > Směsný komunální odpad
Pošumavská odpadová
Pošumavská odpadová
Pošumavská odpadová
Pošumavská odpadová
Pošumavská odpadová
Pošumavská odpadová
Pošumavská odpadová
Pošumavská odpadová

VÍTÁME VÁS

K dnešnímu dni společnost sdružuje 39 měst, městysů a obcí, v nichž žije více než 53.000 obyvatel. V současné době nás nově požádali 7 obcí o vstup. I nadále zůstáváme otevřenou společností pro další obce.


Klatovy Sušice

Směsný komunální odpad

Dle Zákona o odpadech § 4 písm. b)  je komunální odpad veškerý odpad, který vzniká na území obce při činnosti fyzických osob (domácností), s výjimkou odpadů vznikajících u právnických osob nebo fyzických osob oprávněných k podnikání. 

Směsným komunálním odpadem se rozumí veškerý odpad, který zůstane po vytřídění papíru, plastu, skla, nápojových kartonů, kovů, nebezpečného odpadu, elektrozařízení, biologicky rozložitelného odpadu, objemného odpadu a odpadu, který již dále není možné separovat.

Takto vytříděný zbytkový komunální odpad patří do sběrných popelnicových nádob (110 l, 120 l, 240 l) nebo kontejnerů (1100 l) k nim určených.

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ