Pošumavská odpadová, s.r.o. : SBĚRNÝ DVŮR V KOLINCI

Pošumavská odpadová
Pošumavská odpadová
Pošumavská odpadová
Pošumavská odpadová
Pošumavská odpadová
Pošumavská odpadová
Pošumavská odpadová
Pošumavská odpadová

VÍTÁME VÁS

K dnešnímu dni společnost sdružuje 39 měst, městysů a obcí, v nichž žije více než 53.000 obyvatel. V současné době nás nově požádali 7 obcí o vstup. I nadále zůstáváme otevřenou společností pro další obce.


Klatovy Sušice

Sběrný dvůr v Kolinci

Od 1. října nabyla účinnosti smlouva mezi městysem Kolinec a se společností Pošumavská odpadová s.r.o. o provozu sběrného dvora v Kolinci v lokalitě "Na Kozláku".

Občané městyse Kolinec zde mohou od 1.10.2016 odevzdávat odpad k likvidaci a následné recyklaci. 


Provozní doba sběrného dvora "Na Kozláku"

středa  - 10:00 - 11:30, 12:00 - 18:00

sobota - 09:00 - 11:30 

 

 

 

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ