Pošumavská odpadová, s.r.o. : KAŠPERSKÉ HORY

Pošumavská odpadová
Pošumavská odpadová
Pošumavská odpadová
Pošumavská odpadová
Pošumavská odpadová
Pošumavská odpadová
Pošumavská odpadová
Pošumavská odpadová

VÍTÁME VÁS

K dnešnímu dni společnost sdružuje 39 měst, městysů a obcí, v nichž žije více než 53.000 obyvatel. V současné době nás nově požádali 7 obcí o vstup. I nadále zůstáváme otevřenou společností pro další obce.


Klatovy Sušice

Kašperské Hory

Od 1. 6. 2017 společnost Pošumavská odpadová, s.r.o. poskytuje komplexní služby v odpadovém hospodářství městu Kašperské Hory.

Svozový den komunálního odpadu zůstává stejný, tj. pondělí.

Součástí komplexní služby je i provozování sběrného dvora odpadů v Kašperských Horách. Občané města zde mohou odevzdávat svůj odpad k recyklaci či k odstranění ve stejných provozních hodinách, jako v minulém období.

Naší snahou je zavést důslednější třídění všech využitelných složek komunálního odpadu ve sběrném dvoře, abychom přispěli ke zlepšení životního prostředí. Lepším tříděním odpadu ve SD současně ušetříme i finanční prostředky městu Kašperské Hory.

 

Provozní doba sběrného dvora:

Středa: 14:00 - 17:00

Sobota:  9:00 - 12:00 

(mapka

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ