Pošumavská odpadová, s.r.o. : PROVOZ SBĚRNÝCH DVORŮ

Pošumavská odpadová
Pošumavská odpadová
Pošumavská odpadová
Pošumavská odpadová
Pošumavská odpadová
Pošumavská odpadová
Pošumavská odpadová
Pošumavská odpadová

VÍTÁME VÁS

K dnešnímu dni společnost sdružuje 39 měst, městysů a obcí, v nichž žije více než 53.000 obyvatel. V současné době nás nově požádali 7 obcí o vstup. I nadále zůstáváme otevřenou společností pro další obce.


Klatovy Sušice

Provoz sběrných dvorů

Upozorňujeme, že sběrné dvory jsou prozatím v provozu, ale pouze za těchto podmínek: 

  • používat ochranné prostředky dýchacích cest, tj. nosit roušky, ústenky, ale i šátky nebo šály
  • používat ochranné rukavice
  • vjezd max 3 vozidel najednou, další vozidla budou vpuštěna do areálu sběrného dvora až po odjezdu předchozích
Při nedodržení těchto podmínek nebudete do areálu sběrných dvorů vpuštěni nebo budete neprodleně vykázáni!

 

Webdesign & hosting: ŠumavaNet.CZ